- Διαμερίσματα Μαΐστρος στην Λευκάδα, στους Τσουκαλάδες